Home Aktualno Rapski kantunić Josa Fafanđela: GRIPA

Rapski kantunić Josa Fafanđela: GRIPA

0
Rapski kantunić Josa Fafanđela: GRIPA

Foto: Ilustracija

Ma diboto već par godin niki ni spominjal cipanje od gripe, nego samo cipanje kuntra koroni. Strahovalo se je da bi se korona mogla i ove godine pojavit. Varamente, ni triba dva put reć, boj vrimena još ima. Ali evo, još se ni pojavila pa je zato nanovo arival štajun za govorit o gripi, a ne o koroni. Ali tudi se i nima ča puno govorit. Gripa je naša stara bolešćina. Čitan ovih dan da je va našoj Županiji već i naručeno kolo trejset hiljad špunti za cipat se.

E, ali znate morebit naki mod su se prvije ljudi kuntra svake bolešćine ličili? Pa i kuntra gripe. Z rakijon, dabome! Dočim bi čovika niki vrag stisal, reklo bi se: A zemi dva guta rakije! Pa ako bi koga križa presikla, jopet da triba z rakijon masirat. Ako zub zaboli, jopet rakija. Ako se rana poledi, jopet bi se reklo: A operi malo va rakiji. Da, rakija jušto kako likarija.

Rab danas oglas

A pametin va susestvu jednu babu, ka je isto imila užancu, dočim bi se porizala na prst, oli na iglu nabola, vreda bi se latila bočice od rakije. Unda bi malo zlila po prstu, ali jedan dobar gut bi i va sebe putegnula. A mi dica bi to gledali pa bi je unda pitali, da zač baba tako? A ona bi vajk znala reć: A, dica moja, to van je tako. Triba vajk ne samo zvana nego i malo znutra namazat!

Likovite munade va ono nidanje vrime

E da, a ča triba govorit, tako su se jedan put ličile ne samo stare babe nego i svi ljudi va ono nidanje staro vrime. Dodar su i dici polivali rane z rakijon, i to je bilo dobro, ali kuliko pametin nisu dici davali da se i z nutra liču. Ali, ako bi arivala vela febra, unda bi se ona ličila z mokran krpon, a znalo bi se telo jopet i z rakijon masirat. Ako bi glava bolila unda bi se na čelo z facolon vežuvale fetice od presnoga kumpira, kuhali bi se domaći čaji i sve takove likovite munade.

E, ali ako bi sve to duralo malo više, ako bolešćine nebi popušćevale, unda bi to već bila veća briga. I ni bilo druge nego bi se recimo dite moralo – nakurit! A to je parilo znet van od špahera jednu škovaceru žeravic pa unda na žeravice stavit malo suhoga kuša, magriža, javora, i ki zna ča još drugoga, pa bi dite moralo priko toga prikoračit, da taj dim ki lipo duši ozdola kuri va njega, pa priko njega sve gori do glave. I sva je srića da je taj dim lipo dušil boj ko dite bi ga moglo drugojačije potrpit.

Eto, ja zato računan da se je na isti mod unda i gripa ličila. Samo ča ljudi nisu znali, ma ni čuli za gripu kako bolešćinu. A danas, evo, danas se zna ča je gripa i kakove je sorte, boj da sve nisu iste, pa se dica, a najviše i mi veli, stariji redovito i cipamo. Ma je vraga redovito! Varamente, jedni redovito, a drugi jopet i nikakor. Ma ni čut zato!

Gripa i Ive Perkić

A likari i ovi priko televizije duron navijaju da se svi moramo cipat kuntra te vražje gripe. A najviše mi malo stariji, a oni još stariji pugotovo. Oli boležljivi još i više. I tako mi ćakulamo gradu va kumpaniji o svemu i svačemu, pa unda i o gripi, dabome. Kad evo ti ga na, gre med nas sest i onaj znani Ive Perkić, ki jušto sada ima ravno 95 godin. Malo slabije čuje pa nas vreda pita da ča to govorimo? A govorimo o gripi i cipanju kuntra gripe! – povidamo mi njemu. I da se svi moramo cipat, a vi ki ste jako stari vi još i najviše. I to ča prije! A un je unda sel na katridu pa nas vreda napade i govori uvako: Ja sada iman 95 godin i ča ja pametin nikad se nisan cipal kuntra gripe. Pa je nikad nisan ni imil. Varamente lažen, jedan put san je imil. Ali znate kako? Nagovorili su me da se moran cipat, tobože kako starija osoba, i ja san popustil, poslušal san ih i šal san se i ja cipat. I unda me je potle cipanja prvi put va životu ćapala ta vražja gripa i to tuliko jaka da san jedva živu glavu spasil. Ubila me je! I unda san rekal, e nećeš Ive više nikad se cipat! I više nikad i nisan, ali nikad više nisan ni gripu imil. I neka znate da neću ni ove godine. Evo in ga na!– i pokaže jedan veli kacamarin…

Ma dabome, ovo ni nikakova propaganda kuntra cipanja. Ali da je istina, istina je. Zato oni ki mislu poć cipat se neka idu. Pugotovo ako ste se već puno puti cipali i na taj mod se i gripe liberivali. A ki zna, more lako bit da svakomu ne pomaže na isti mod. Evo, bit ću iskren pa ću i ja reć da se nikad kuntra gripe do sada nisan cipal. Jušto kako i Ive Perkić, pa ću tako provat i naprvo. A ako me ćapa, a mučit ću muku, a ča drugo! Oli ću se i ja provat nakurit, z rakijon se masirat, a unda se i z dva dobra guta više puti i znutra namazat.

Piše: Joso Fafanđel, za Kantunić - 10.11.2023.
Pretplati se
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments