MARIJA RISTIĆ rođ. Badurina

Ime i prezime osobe
Marija Ristić rođ. Badurina
Datum pogreba
27.03.2024. u 11:00 sati
Mjesto pogreba
Gradsko groblje u Rabu
MARIJA RISTIĆ rođ. Badurina