Home Baština koja obvezuje In Memoriam – JURE PIŠKANAC

In Memoriam – JURE PIŠKANAC

0
In Memoriam – JURE PIŠKANAC

Foto: Arhiva Rapskog lista

Lanjske godine, jušto na dan od mesopusta, kuntral san ga gradu na Veloj rivi. Sakrival se je zada one lanterne, a meni se je činlo kako da poznan toga čovika, pa ne budi len, gren ja malo bližje do njega. I vreda san ga pital da je un more bit Jure Pišknac? Da, jesan, rekal mi je, ali bil je nikakor slabašnoga glasa, a i slabe volje na isti mod. Pital san ga da ča mu se je dogodilo, a un mi je vreda priznal kako je malo boležljiv, ali još više da je nezadovljan i žalostan.

A žalostan je bil zato boj da su ga Rabljani zaburvili. Arival je, tobože, na karneval kako i vajk, ali krnevala da ni. Ni bilo onoga suđenja va komu je un vajk užal zet na sebe sve krivice, sve sramote i nedaće ča bi se na Rabu znale dogajat.

Rab danas oglas

Skužal san mu se u ime svih i na knati san ga svitoval da neka ide lipo gori do restorana Pijo, neka posrče jednu teplu jušicu i neka ide tamo i leć va sobu, pa da ćemu zutra bit bolje. Poslušal me je i od unda se više nismo kuntrivali.

Kad ove godine gren ja jopet na Velu rivu, tobože, ako je more bit i ove godine za dan od karnevala došal na Rab. I jopet kako i vajk za vazet na sebe sve naše rapske nedaće, krivice i zločestoće. Ali ni ove godine Jura Piškanca na Veloj rivi, a ni ga ni po gradu. Ni Jura, ali ni karnevala ni, kako ni onoga suđenja va komu bi mi Rabaljani svu krivicu znali na Jura prehitit.

To pari da su jopet na njega zaburavili, da niš nisu organizirali nego su kako i lani, nažalost, sve na isti mod debandali. Poništili smo više od 60 godin tradicije, prekinuli užance i sve speštali va niš. A meni pade napamet da ala da su oni doznali da Jura zazbilja više ni, da je potle one lanjske bolešćine jadan zalegal i umrl.

E pa ako je tako, unda mu zasluženo pišen ovaj nekrolog, da mu se zahvalin za sve one lipote karnevala, najviše va Varošu, za radosti za dicu, za smih i veselje i za vas onaj veli kuraj va komu je na sudu zimal na sebe sve naše žbaljade, svi krivi koraci i sve pulitičke i druge porkarije, ke ćemo sada potle njega morat zimat drito sami na sebe.

Nima više našega Jura Piškanca, nima onoga ki će za sve bit kriv, pa ćemo sada svi morat medase krivicu dilit. Sada ćemo tekar vit ki je zaslužil špotanje, sramotu i pržun, a komu ćemo more bit i spomenik uzidat. Makar je naš Dragi Jure Piškanac va jednoj svojoj Oporuci uvako napisal: “Graskomu vijeću grada Raba i gradonačelniku, poklanjam moj nacrt za izgradnju spomenika našemu rapskomu tovaru. Un ga je i unako – jedini zaslužil!”

Zbogom, dragi naš Jure, fala ti i neka ti je vječna slava!

Autor: Josip Fafanđel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here