Home Aktualno Obavijest o održavanju XVII. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba

Obavijest o održavanju XVII. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba

0
Obavijest o održavanju XVII. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba

Foto: RabDanas

Za ponedjeljak 4. prosinca 2023., s početkom u 16:00 sati, u Zimskom kinu Rab zakazano je održavanje XVII. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba sa sljedećim dnevnim redom:

Verifikacija zapisnika sa XVI. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba održane 3. listopada 2023. godine.

Rab danas oglas

„AKTUALNI SAT“

 1. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu
 2. Prijedlog Prvih izmjena Programa utroška spomeničke rente za 2023. godinu
 3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2023. godinu
 5. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2023. godinu
 6. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2023. godinu
 7. Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
 8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2024. godinu
 9. Program utroška spomeničke rente za 2024. godinu
 10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 12. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2024. godinu
 13. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2024. godinu
 14. Prijedlog Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2024. godinu
 15. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu
 16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba u 2024.g.
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Raba
 18. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
 19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba
 20. Prijedlog Odluke o prodaji stana u zgradi izgrađenoj na k.č. zgr 111 k.o. Banjol.
 21. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Raba za razdoblje od 2024. do 2028. godine
 22. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini
 23. Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2023. godini u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenja Prostornog plana odnosno njegovih izmjena i dopuna
 24. Prijedlog Zajedničke odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 1 – Rab, Palit, Banjol (NA 11 NA 12 NA 13 NA 31 NA 34 NA 35 NA 312)
 25. Prijedlog Zajedničke odluke o Izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 20 – Supetarska Draga (NA 68 NA 69)
 26. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 4 – Banjol (NA 33 NA 36)
 27. Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Pahuljica Rab za pedagošku 2022./2023. godinu
 28. Godišnji Plan i program rada Dječjeg vrtića “Pahuljica” Rab za pedagošku 2023./2024. godinu
 29. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Rab za 2022. godinu
 30. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2023. godinu
 31. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2024. godinu
 32. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Raba za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2027. godine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here