Home Aktualno Gradu Rabu dodijeljena bespovratna sredstva za provedbu projekta izgradnje i opremanja sortirnice na Sorinju

Gradu Rabu dodijeljena bespovratna sredstva za provedbu projekta izgradnje i opremanja sortirnice na Sorinju

0
Gradu Rabu dodijeljena bespovratna sredstva za provedbu projekta izgradnje i opremanja sortirnice na Sorinju

Foto: Grad Rab

Gradonačelnik Nikola Grgurić ispred Grada Raba potpisao je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost“, a u svrhu provedbe projekta „Izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenih sastavnica otpada na Sorinju“.

Svrha poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenja komunalnim otpadom, odnosno, najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine, dok količina komunalnog otpada odloženog na odlagalište otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

Rab danas oglas

Nakon prijave na javni poziv „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Gradu Rabu su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 859.722,26 EUR (6.477.577,37 HRK), što je ujedno najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka.

Nakon završenih faza zatvaranja i sanacije deponija, izgradnje pretovarne stanice te izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta nastavlja se investiranje Grada u sustav prikupljanja i gospodarenja otpadom.

Posebno ističemo podatak da je Rab grad i otok na kojemu ne ostaje ni najmanja količina komunalnog otpada, a izgradnjom i opremanjem sortirnice doprinijet će se daljnjem povećanju stope recikliranja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, čime se ujedno osigurava priprema za ponovnu uporabu i recikliranje papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva.