Home Aktualno Kumpar Bepo: PETROVA I ČRČAK

Kumpar Bepo: PETROVA I ČRČAK

0
Kumpar Bepo: PETROVA I ČRČAK

Foto: Josip Fafanđel

Vruće je pa bog! A ne smiš to dva put nikomu ni reć, ne smiš se požalit boj vreda ćeš od svakoga jednaki odgovor dobit, tobože “A ča bi otil, pa Petrova je!”

I to je istina, dabome, boj pametin još kad san bil mali da je kolo Petrove vajk bilo vruće ala vraga paklenoga. Kako va paklu, reklo bi se!

Rab danas oglas

I evo ga, ni druge nego zet hacolić va ruke, pa se malo potrt po čelu. Na moru je bonačina, nideri ni zdaha od vrtića, a črškii kako da piruju- pivaju brate z najvećega mota. I one male čačice i oni veći ča na kolcu drndaju z guzicon, da prostite. I ni in vruće kako namin, a nimaju potribe ni za vode ili bevande se napiti. Ma jopet, kada črška zgor glave od kite potiraš, un naglo zleti, zikriči se, a onda ti se unako z mota lipo po obrazu pocura. Celi dan na suncu piva, nikad ne pije, a pun je pišote! Ma na ki mod?!

Da, ali ja nisam črčak! Po vakovoj vrućini mi se baš jako i ne piva, jedino ča svako malo i ja moran poć pocurat se, da prostite. Va kundot, dabome, makar se ki put ne bi ni digal nego bi se najrađe, ala črška, lipo podase oblašal.

Da, Petrova je, a govori se da je i Sv. Petar na suncu jaje spekal. Nisu mu tribali ni oganj, ni prsura.

Joso Fafanđel - za Kantunić (29.6.2023.)