Home Beseda po domaću Rapski kantunić Josa Fafanđela: PJACETA

Rapski kantunić Josa Fafanđela: PJACETA

0
Rapski kantunić Josa Fafanđela: PJACETA

Foto: Slika: Gašpar Bolković Pik

 

Pjaceta ima onu svoju posebnu lipotu i svoju dušu, ča ne nosu va sebi samo oni ča va gradu stoju (oli su rođeni) nego i svi mi Rabljani. Uvik smo imili i mi dušu svoga mesta, ali i Grad smo svi jednako volili, jušto unako kako ga i danas svi volimo. Da, grad ima dušu i za svih nas.

Rab danas oglas

Poznaval san toga čovika, ki je danas nažalost već pokojni, a bil san i kod njega doma, pa san rado pogledal veli del onoga ča je za života naslikal. Govorin to zato da moren potvrdit kako bi se Gašpara Pika zazbilja moglo nazvat i slikaron Pjacete, za ne reć i slikaron celoga grada Raba. Eto, i onaj mali video na internetu to potvrđuje, kako i autori ki su ga učinli, a to su Liana Rispoli i Marco Moreschi. Malo, ali lipo, moglo bi se reć. Kako za Grad, tako i za Bolkovića Pika koga smo svi mi (i njigov grad i drugi) pomalo već zaburavili. A danas počiva gradu na groblju, uz našega književnika Slobodana Novaka, koga isto pomalo, zeru po zeru, zaburavljamo.

Oba su bili prijatelji, a i rod po krijanci. I kako ča se je Novak svojim pričama i romanima duron tornival ambijentu i temama svoga zavičaja (Raba), tako je i Gašpar Bolković Pik, a gotovo pol slikarskoga sebe posvetil baš samomu gradu Rabu. Moglo bi se reć da jušto i najviše graskiman zvoniciman i Pjaceti ku danas spominjemo. A oni ki su va gradu rođeni i odrasli, oni najbolje znaju ča je za njih i za grad ona lipa Pjaceta.

 

Šerval san da je Zvonko Bakota, uz taj filmić na internetu napisal otprlike uvako:

– Za većinu graskoga stanovništva Pjaceta je bila prva štacija i za čekanje parabroda (oli vapora). Dočim bi se pojavil dim zada rta Kalifronta, nastalo bi uzbuđenje, a naročito za divojke ke bi čekale svoje dragane. Pa dočim bi se brod pojavil kod Punte Frkanja, svi bi onda živin korakon krenuli doli prema pristaništu da zauzmu ča bolje mesto za dočekat i brod i putnici. To je bil poseban doživljaj i uživancija, tude su se pokazivale toalete, tude su se rađale nove ljubavi, a znala bi past med ljudima i poneka čavka, kako i uvik. Sve u svemu, dolazak broda na rivu bil je uvik jako veli događaj…

Tako je to Bakota napisal, makar bi se za Pjacetu moglo reć još puno toga. Da ne rečen kako su se ne samo na rivi, nego i tamo na Pjaceti rađale uvik nove i nove ljubavi – na onomu zidiću kuntra moru, oli pod onu velu črniku na sredini. A kuliko puti je i slikano sve ono ča se na Pjaceti more vit, a još više i sve ono ča se od nje sprida i naokolo more šervat. Ma celi grad, a Pjaceta posebno, ima svoju lipotu i svoju dušu, ča ne nosu va sebi samo oni ča va gradu stoju (oli su rođeni) nego i svi mi Rabljani. Uvik smo imili i mi dušu svoga mesta, ali i Grad smo svi jednako volili, jušto unako kako ga i danas svi volimo. Da, grad ima dušu i za svih nas.

 

I tako, rič po rič, povidan ja lipe stvari od našega Raba. Čovik bi rekal: A lipi je celi Rab pa su unda i ljudi dobri. A dabome da se baš tako i ne more reć, boj znamo onu narodnu ka govori da va svakomu žitu ima i kukolja.

A zač van to govorin? Govorin zato boj niki dan gren ja tamo na naš radijo, kad čeka me pismo. Ma pismo za koga se nezna, ni ki ga je poslal, ni ki ga je napisal. Da, čovik se ni potpisal. Ala šu, valja reć ča je, falil je un nutri ove moje ćakule, ali se je na jedan put latil i kritikat. Te kako je Šumarija pilila niki veli bori pa ih ni za daske prodvala, nego da su ih rizali na zbice za oganj po zimi ložit. Ali tobože, za prijatelji, ne migo za svih. Pa da su Rabljani prodavali svoje parcele i učinli veli palaci i apartmani za bogatit se, pa da su sada oholi i nikoga ne slušaju. I po Gradu da se samo kuči i laura i kada se ne smi, pa da se činu marmelade bez pregleda i higijene, i to prodaje gostima. Da po Gradu ima i drogeraša, ne samo tujih nego i domaćih. A ako čovik ča nato reče, da se ljudi unda i obracivaju, pa da reku: Da, mi smo Rabljani i niš nan ne morete! Dabome, po tomu se vidi da taj čovik ki je pismo napisal ni Rabljanin, a karta na koj piše je od Zagreba. Eto ti ga na, pa da Rabljani ni Zagreb ne volu….

 

Nima zmija, ali ima gadova…

Spominje taj čovik va pismu i niku babu Gradu i njezinoga muža ki je vozil gosti na Frkanj. Tobože, ta baba da je na Škveru pred sviman rekla kako Rabljani nisu dobri ljudi. Ali da un pozna i onih ki su dobri i onih ki nisu dobri. Jedino ni rekal kih je više. A pokojni stari Pere Dedić, (kako Rabljanin) bil je puno strožiji od njega. Tobože ono kada bi ga gosti pitali da ako na Rabu ima zmija? Un bi in nato znal reć da zmija nema, ali da ima gadova. Pa bi ga gosti pitali da kuliko ima tih gadova, a un bi in rekal da – svako drugi. “Za jedan primjer”, rekal bi Pere, “ja nisan, ali moj sused, eeee… to je već jedan veliki gad!”

 

I zato valja reć, pa tako i poručit onomu ča je pismo pisal, da mi Rabljani po naravi nismo zločesti ljudi. A da ima i takovih, a ima ih, a Bože moj! Lipo san ono malo prvo rekal da va svakomu žitu ima i kukolja. Oli troskuta, rekli bimo mi po domaću.

 

A Pjaceta? Da, ona ima i lipotu i dušu za sva vrimena.

 

Joso Fafanđel – za Kantunić (13.8.2022.)

Pretplati se
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments