Home Vijesti Završna faza EU projekata u provedbi Grada Raba – PZ Mišnjak i Reciklažno dvorište Sorinj

Završna faza EU projekata u provedbi Grada Raba – PZ Mišnjak i Reciklažno dvorište Sorinj

0
Završna faza EU projekata u provedbi Grada Raba – PZ Mišnjak i Reciklažno dvorište Sorinj

Foto: Foto: Sanjin Badurina - Piloto

 

Poduzetnička zona Mišnjak danas može ponuditi 14 uređenih platoa, opremljenih kompletnom infrastrukturom. Veličina parcela kreće se u rasponu površina od 2.500 do 12.500 m², a ukupna površina je 87.907 m². Izgrađeno je 1.400 m vodovodne mreže profila DN 100 mm, 1.150 m fekalne i 1.170 m oborinske kanalizacije profila DN 300 mm. Položene su cijevi za DTK kanalizaciju i kabeli za javnu rasvjetu te su postavljena 52 stupa javne rasvjete. Od objekata vodovoda izgrađena je i opremljena prekidna komora i hidroforska stanica Mišnjak, a od cestovne infrastrukture izgrađeno je 12.300 m² kolničke konstrukcije i 3.800 m² pješačkih staza.

Rab danas oglas

Poduzetnička zona Mišnjak, veličine 117.000 m² smještena je na krajnjem jugoistočnom dijelu otoka Raba, neposredno uz državnu cestu D 105, a od trajektnog pristaništa Mišnjak udaljena je svega 1,4 km.

Kako doznajemo od Deželjina, Grad Rab je projekt izgradnje nove infrastrukture unutar poslovne zone Mišnjak prijavio na Javni poziv u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., za financiranje razvoja infrastrukture poduzetničkih zona, ali je, ne čekajući na dovršetak podužeg postupka ocjene projektnih prijedloga, istovremeno osigurao financiranje provedbe projekta kreditnim sredstvima.

– „Nakon pozitivne ocjene i odabira našeg projektnog prijedloga, između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Grada Raba u lipnju ove godine zaključen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje gradnje nove infrastrukture unutar poslovne zone Mišnjak prema kojem je, u skladu s propisanim kriterijima, Gradu Rabu od ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 14.568.752,52 kn, dodijeljeno 8.001.813,88 kn bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru projektne prijave definirano je razdoblje provedbe projekta, od 19.1.2018. do 19.1.2020. godine“, kazao nam je zamjenik gradonačelnika.

 

Od osnovnih elemenata projekta, najveći iznos, ili preciznije nešto više od 95% odnosio se na troškove građenja, a sve aktivnosti građenja izvedene su od sredine listopada 2018. do kraja svibnja 2019. godine. Projekt je trenutno u završnoj fazi provedbe i od svih planiranih aktivnosti preostalo je još održati završnu konferenciju i vanjsku reviziju projekta.

– „O ukupnoj uspješnosti provedbe EU projekta moći će se preciznije govoriti nakon dovršetka razdoblja provedbe i verifikacije završnog izvještaja, a ono što sada možemo istaknuti je da su za sve provedene nabave u okviru ovog projekta postignute cijene koje su bile niže od planiranih i procijenjenih iznosa, te da su svi dosad ostvareni ugovori završili na vrijednosti do ili manjoj od ugovorenog iznosa. Spomenut ćemo i činjenicu da je izvođač radova na izgradnji infrastrukture ugovor ispunio unutar ugovorenog roka te da smo u kolovozu 2019. ishodili pravomoćnu uporabnu dozvolu“, kazao je Deželjin.

 

Foto: Sanjin Badurina – Piloto

Postupak aktivacije PZ Mišnjak

Omogućeno je i preseljenje proizvodnih djelatnosti iz središta grada što će poduzetnicima otvoriti nove razvojne mogućnosti, a Gradu će, kroz izmjene prostorno planske dokumentacije, omogućiti kvalitetnije osmišljavanje uređenja prostora oko samog centra grada.

Dovršetak izgradnje infrastrukture znači samo kraj jedne faze nakon koje slijedi jednako važan postupak aktivacije zone, odnosno priželjkivani početak poslovanja većeg broja poduzetnika unutar Poduzetničke zone Mišnjak koja danas može ponuditi 14 uređenih platoa, opremljenih kompletnom infrastrukturom. Veličina parcela kreće se u rasponu površina od 2.500 do 12.500 m², a ukupna površina je 87.907 m². Izgrađeno je 1.400 m vodovodne mreže profila DN 100 mm, 1.150 m fekalne i 1.170 m oborinske kanalizacije profila DN 300 mm. Položene su cijevi za DTK kanalizaciju i kabeli za javnu rasvjetu te su postavljena 52 stupa javne rasvjete. Od objekata vodovoda izgrađena je i opremljena prekidna komora i hidroforska stanica Mišnjak, a od cestovne infrastrukture izgrađeno je 12.300 m² kolničke konstrukcije i 3.800 m² pješačkih staza.

– „Infrastrukturno opremanje poduzetničke zone ima za svrhu privući nove investicije, potaknuti razvoj lokalnog gospodarstva, stvoriti povoljnije poslovno okruženje i doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta. Omogućeno je i preseljenje proizvodnih djelatnosti iz središta grada što će poduzetnicima otvoriti nove razvojne mogućnosti, a Gradu će, kroz izmjene prostorno planske dokumentacije, omogućiti kvalitetnije osmišljavanje uređenja prostora oko samog centra grada.

Dovršetkom izgradnje zone otklonjen je i dosadašnji problem nepostojanja takve infrastrukture na području Grada Raba, kao i prepreke koje bi poduzetnici imali pri ostvarenju projekata u pogledu prostorno planske dokumentacije i ostalih fizičkih ograničenja prostora. S obzirom na trenutno stanje, ciljane skupine projekta moguće je podijeliti na poduzetnike koji će svoje sadašnje poslovanje premjestiti u zonu i poduzetnike koji će pokrenuti nove investicije i kroz njih otvoriti nova radna mjesta“, kazao je Deželjin.

 

Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta Sorinj

Izgradnjom i stavljanjem u funkciju reciklažnog dvorišta, koje Rabljani mogu očekivati krajem siječnja 2020. godine, povećat će se stope odvojeno prikupljenih sastavnica komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta za smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta

U okviru provedbe projekta sanacije odlagališta otpada Sorinj, koja je predviđena kroz četiri faze, nakon uspješne prijave na Javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike za financiranje sredstvima Kohezijskog fonda EU, u travnju prošle godine Grad Rab je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaključio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 85% od ukupno prihvatljivih troškova projekta, odnosno 1.485.028,62 kn, dok je u obvezi Grada Raba bilo osigurati financiranje preostalog iznosa do ukupne vrijednosti projekta, odnosno 355.240,13 kn.Razdoblje provedbe projekta započelo je danom donošenja Odluke o financiranju projekta, odnosno 30. 3. 2019. godine, a završava 30. 12. 2019..

– „Zbog nastojanja Grada Raba da u postupku javne nabave za radove dobije cijenu nižu od projektom procijenjene vrijednosti, što smo na kraju i uspjeli postići, sa izvođenjem radova se započelo tek u travnju ove godine. Kasniji tijek provedbe projekta odvijao se u skladu s planiranom i ugovorenom dinamikom tako da su radovi dovršeni u okviru ugovorenog roka od pet mjeseci, tj. u rujnu, a 5. studenog 2019. ishodili smo pravomoćnu uporabnu dozvolu za reciklažno dvorište.

Osim aktivnosti na izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta, obavljanja stručnog i projektantskog nadzora, u okviru projekta izrađeni su informativno-obrazovni materijali u vidu letaka, plakata te brošura i bojanka za djecu, a održane su i četiri radionice prilagođene djeci u vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi.

I na ovom smo projektu uspjeli postići, kako za svaki ugovor pojedinačno, tako i za zbroj vrijednosti svih ugovorenih i izvedenih radova i obavljenih usluga, da ne premašuju iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta“, istaknuo je Deželjin.

 

 

 

Nakon što je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 29.11.2019. donijeta Odluka o davanju reciklažnog dvorišta površine 945 m² na upravljanje KD Dundovo d.o.o., kako je u projektnoj prijavi i bilo najavljeno, jedini pokazatelj koji još mora biti ostvaren je upis u očevidnik reciklažnih dvorišta.

 

Izgradnjom i stavljanjem u funkciju reciklažnog dvorišta, koje Rabljani mogu očekivati krajem siječnja 2020. godine, povećat će se stope odvojeno prikupljenih sastavnica komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta za smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta, a posebno bi se trebalo povećati odvajanje i prikupljanje električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada iz kućanstava. Provedba ovog projekta posljedično, kroz smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš i smanjenje stakleničkih plinova, utječe na zaštitu okoliša i pridonosi održivom sustavu gospodarenja otpadom.

 

Projekt pokriva područje čitavog otoka Raba, što znači da će reciklažno dvorište moći koristiti stanovnici Grada Raba i Općine Lopar.

 

Prijavljen projekt Sanacije sa zatvaranjem odlagališta otpada Sorinj

Paralelno s provođenjem ove, 2. faze projekta, Grad Rab je na Javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti prijavio i projekt Sanacije sa zatvaranjem odlagališta otpada Sorinj, kao 3. fazu projekta, koja je i u tehničkom i u financijskom pogledu najzahtjevnija. Nakon uspješnog prolaska kroz sve faze ocjene projektnog prijedloga, u kolovozu ove godine smo, ponovo s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaključili Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, što znači da će se na Sorinju raditi i u slijedećoj godini.

 

Prethodni članak Općine Lopar i Viškovo u europskom projektu “Od prevencije do zdravlja”
Sljedeći članak U Valamar Padova Hotelu održan tradicionalni božićni domjenak Grada Raba
Pretplati se
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments